toschool logo

แอปพลิเคชันแจ้งเตือน

สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เฉพาะโรงเรียนที่เป็นสมาชิกรุ่น Basic+App หรือ Full Options เท่านั้น


ปรับปรุงใหม่, Last Updated on January 16,2022


วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน


ติดตั้งแอปแจ้งเตือนผู้ปกครอง สำหรับ IOS

หรือคลิก -> ติดตั้ง ToSchool App IOS


ติดตั้งแอปแจ้งเตือนผู้ปกครอง สำหรับ Android

หรือคลิก -> ติดตั้ง ToSchool App Android

ติดต่อโรงเรียน :

  • ที่อยู่
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • งานพัฒนาวิชาการ
  • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • หัวหน้าผู้ดูแลระบบ
ติดต่อผู้พัฒนา ToSchool:
1. นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร โทร. 080-459-5141
    e-mail: suteerat9@gmail.com
    Line ID: 0804595141
2. นายธนพล ไวยวุฒินันท์ โทร. 081-878-8509
    e-mail: wtanapon@gmail.com